Навигация по сайту

Новости

Тендер. Поставка инструментов для установки имплантатов (Постановление Правительства РФ №102 от 05.02.2015г.) №2 для НИИТОН СГМУ
X Настоящее соглашение (далее – Соглашение) представляет собой договор, публичную оферту в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующий отношения между Владельцем

Постановление Правительства РФ от 27.08.2005 N 538
19 сентября 2017 г. 18:39 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 августа 2005 г. N 538 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

Постановление правительства 317 - Законодательная база Российской Федерации
В целях обеспечения рационального и эффективного использования газа в Российской Федерации и в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" Правительство Российской

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
не действует Редакция от 02.08.2010 Подробная информация Наименование документ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ

Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
III. Основание и этапы разработки государственной программы 17. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ, утверждаемого Правительством Российской

Кризисы Временного правительства в России
Процесс формирования Временного правительства Петроградский гарнизон, перейдя на сторону восставших рабочих, сверг царское правительство. 28 февраля в Петрограде начался процесс формирования Совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2011 N 1236 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
не действует Редакция от 30.12.2011 Подробная информация Наименование документ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2011 N 1236 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ

211 постановление правительства
| Правительство ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  2 апреля 2002 г. N 211 "Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому

Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации
В соответствии со статьей 39.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления гостиничных

Постановление правительства РФ от 26-07-2010 558 (ред от 04-09-2012 с изменениями вступившими в силу с 18-09-2012) о порядке распределения отпуска и реализации наркотических средств и психотропных веществ а также отпуска и реализации их прекурсоров. Актуа
Москва: +74993505765 Санкт-Петербург: +78124673922 Общий (бесплатный по России): +78003502369 доб.132 Российская Федерация (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2011

Главная Новости

Допомога малозабезпеченим у 2017 році: документи, розмір, порядок надання

Опубликовано: 08.10.2018

видео Допомога малозабезпеченим у 2017 році: документи, розмір, порядок надання

Соціальна допомога

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям - це щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім'ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім'ї.


Матеріальна допомога малозабезпеченим сім'ям. ФРАКЦІЯ

Малозабезпеченою вважається сім'я, яка з поважних або незалежних причин має середньомісячний сукупний дохід нижче прожиткового мінімуму для сім'ї.

Що таке середньомісячний сукупний дохід?

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї - це обчислений в середньому за місяць дохід усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.


Чи піднімуть рівненським матерям виплати по догляду за дитиною?

У той же час, є ряд доходів, які не включаються до середньомісячного сукупного доходу для призначення допомоги. Наприклад, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. У сукупному доході сім'ї не враховується також грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення.

Крім того, не будуть включені до сукупного середньомісячний дохід: аліменти, які платить один з членів сім'ї; житлова субсидія; частина допомоги при народженні дитини, яка виплачується одноразово; грошове забезпечення військовослужбовців строкової військової служби; благодійна допомога і деякі інші виплати.

Детальніше ознайомитися з видами доходів, які враховуються і не враховуються в середньомісячний сукупний дохід сім'ї, можна за допомогою Методики обчислення сукупного доходу для всіх видів соціальної допомоги.

Як розраховується прожитковий мінімум для сім'ї?

Для призначення соціальної допомоги використовується показник рівня забезпечення прожиткового мінімуму (його ще називає гарантованим мінімумом). Спосіб його визначення щороку обумовлюється в Законі про Державний бюджет.

Так, в 2017 році встановлено рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) в процентному співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

З 1 травня 2017 року встановлено такі розміри прожиткового мінімуму:

для дітей до 6 років - 1426 грн .; для дітей від 6 до 18 років - 1777 грн .; для працездатних - 1684 грн .; для непрацездатних - 1312 грн.

Наприклад, в сім'ї одна дитина у віці до 6 років, одна старше 6 років, один дорослий працездатний член сім'ї і один пенсіонер. Тоді рівень забезпечення прожиткового мінімуму для них дорівнює:

1426 * 0,86 + 1777 * 0,86 + 1684 * 0,21 + 1312 = 1226 + 1528 + 353,64 + 1312 = 4419,64 грн.

Крім того, для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а для дитини інваліда, дитини, яка виховується самотньою матір'ю або батьками інвалідами 1 або 2 групи - на 20%.

Чому дорівнює розмір допомоги по малозабезпеченості?

Розмір допомоги буде дорівнює різниці між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом.

Також розмір допомоги збільшується на 250 грн. для кожної дитини до 13 років, який входить до складу сім'ї, і на 500 грн. - для кожної дитини у віці від 13 до 18 років. При цьому, загальний розмір допомоги малозабезпеченій сім'ї не може перевищувати 75% прожиткового мінімуму для сім'ї.

Наприклад, середньомісячний сукупний дохід дорівнює 4000 грн., А рівень забезпечення прожиткового мінімуму - 4500 грн. , В сім'ї двоє дітей до 13 років. Тоді розмір допомоги становитиме: 4500-4000 + 250 + 250 = 1000 грн.

Документи для призначення допомоги

Заява про надання державної соціальної допомоги подається уповноваженим представником сім'ї в місцеву державну адміністрацію або до виконавчого комітету сільської, селищної ради.

У заяві дається згода сім'ї на збір інформації про неї, про її власність, доходи та майно.

До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

документ, що засвідчує особу; довідка про склад сім'ї; декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім'ї; довідка про наявність та розмір земельної частки (паю); довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції.

Хто входить до складу сім'ї для призначення допомоги?

До складу сім'ї включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені діти у віці до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним; жінка і чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

При цьому до складу сім'ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей.

До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному забезпеченні.

В які терміни приймається рішення про призначення допомоги?

Рішення про призначення допомоги приймається протягом 10 календарних днів. Сама допомога призначається на шість місяців. Після закінчення 6 місяців, потрібно знову звертатися за призначенням допомоги малозабезпеченим.

Одиноким особам, визнаним за результатами медико-соціальної експертизи непрацездатними, які не мають інших джерел існування, державна соціальна допомога може бути призначена на строк визнання особи непрацездатною.

Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел до існування, державна соціальна допомога може бути призначена довічно.

В яких випадках в призначенні допомоги може бути відмовлено?

Державна соціальна допомога не призначається в таких випадках:

працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги); з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, а також хто-небудь з її складу протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї; у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

 Але і при наявності вищеназваних обставин державна соціальна допомога може бути призначена в разі, якщо:

в складі сім'ї є інвалід; в малозабезпеченій багатодітній сім'ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років ); неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою хворобою одного та / або кількох членів сім'ї.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги в таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, яка звернулася за призначенням допомоги.

Крім того, призначена державна соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру у разі невикористання сім'єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування.

Якщо сім'єю навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на державну соціальну допомогу та на визначення її розміру, виплата призначеної державної соціальної допомоги припиняється з місяця, в якому виявлено порушення. На наступний термін державна соціальна допомога може бути призначена не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.

rss