Навигация по сайту

Новости

Тендер. Поставка инструментов для установки имплантатов (Постановление Правительства РФ №102 от 05.02.2015г.) №2 для НИИТОН СГМУ
X Настоящее соглашение (далее – Соглашение) представляет собой договор, публичную оферту в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующий отношения между Владельцем

Постановление Правительства РФ от 27.08.2005 N 538
19 сентября 2017 г. 18:39 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 августа 2005 г. N 538 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

Постановление правительства 317 - Законодательная база Российской Федерации
В целях обеспечения рационального и эффективного использования газа в Российской Федерации и в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" Правительство Российской

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
не действует Редакция от 02.08.2010 Подробная информация Наименование документ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ

Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
III. Основание и этапы разработки государственной программы 17. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ, утверждаемого Правительством Российской

Кризисы Временного правительства в России
Процесс формирования Временного правительства Петроградский гарнизон, перейдя на сторону восставших рабочих, сверг царское правительство. 28 февраля в Петрограде начался процесс формирования Совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2011 N 1236 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
не действует Редакция от 30.12.2011 Подробная информация Наименование документ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2011 N 1236 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ

211 постановление правительства
| Правительство ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  2 апреля 2002 г. N 211 "Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому

Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации
В соответствии со статьей 39.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления гостиничных

Постановление правительства РФ от 26-07-2010 558 (ред от 04-09-2012 с изменениями вступившими в силу с 18-09-2012) о порядке распределения отпуска и реализации наркотических средств и психотропных веществ а также отпуска и реализации их прекурсоров. Актуа
Москва: +74993505765 Санкт-Петербург: +78124673922 Общий (бесплатный по России): +78003502369 доб.132 Российская Федерация (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2011

"Одеський міф" як міф: (Ранні роки "одеського міфу") » Українські реферати

Опубликовано: 23.10.2018

видео

Масштабний марафон "Блакитного сала" з першого Міжнародного літературного фестивалю в Одесі

"Одеський міф" як міф: (Ранні роки"Одеського міфу")


Літературна програма "Блакитне сало": одеський міф

Найдорф М.І.

Міфинайчастіше відносять до феноменів, що характеризує раннекультурное свідомість, як"Оповіді, в яких в образній формі отримали відображення примітивніуявлення стародавніх народів "[1]. "Зазвичай маються на увазі сказання пробогів, духів, обожнених або пов'язаних із богами своїм походженням героїв,про першопредка (...) "[2]. Застосування поняття "міф" та йогопохідних до опису феноменів сучасного мислення здійснюється не цілкомчітко н носить іноді метафоричний характер. Наприклад, говорять "міф",маючи на увазі "вигадка" [3]. Іноді про міф говорять у зв'язку з процедуроюзведення смислів аналізованого тексту до архетипових прообразів [4, 189].У ряді випадків, однак, згадують про "міфах XX століття" або більш ранньогочасу в прямому сенсі, вважаючи тим самим можливість міфотворчості всуспільній свідомості Нового і Новітнього часу.


Блакитне сало: Стас Домбровський та література за ґратами

Спостереженнянад порівняно недавнім, що виникли на початку XIX століття "одеськимміфом "дозволить уточнити причини, що підтримують міфопорожденіе в епохунастільки далеку від часів первісного міфотворчості. Одеса далеко неєдиний з міст, що мають свою фольклорну та літературну історію (СР:"Петербурзький міф", "чиказький міф", міфи Парижа, Неаполя,Нью-Йорка і т.п.), хоча, може бути, вона - з наймолодших в цьому ряду. Але, якщоми застосовуємо у всіх цих випадках поняття "міф", то слід ясноусвідомлювати ознака, яка дозволяє вважати схожими "міфи міст",при всій відмінності їх реального змісту. На наш погляд, таким загальним для всіхподібних "територіальних" міфів властивістю може бути названа функціямаркера, свого роду покажчика, за допомогою якого колективний автор даногоміфу (їм може бути етнос, рід, нація, інші єдності) виділяє деякийособливо значуще соціальне і географічний простір. Наприклад, в античнійісторії "римський міф" - ідентифікатор римського полісного громадянства;аналогічним чином "олімпійська міфологія" функціонувала якідентифікатор еллінського світу. В ракурсі цієї статті приймемо, що за своєюфункції міф (древній Чи, новий чи) є колективно вироблений образсоціального простору, істотно важливий для групової та індивідуальноїсамоідентифікації даного співтовариства.

Перейдемотепер до розгляду "одеського міфу" з точки зору йоговідповідності прийнятого поданням.

Корпустекстів, що репрезентують "одеський міф" в художній літературі,в цілому охарактеризований у вступній статті Б. Володимирського і Е.Голубовського до репринтне перевидання книги А. М. Дерібаса "СтараОдеса "[6] та в оглядовій статті А. Мисюк і Е. Каракіной" Одеськатема "[7]. Посилання на літературні джерела, що мають відношення до даноїтемі, містяться в книзі О. Губаря [13]. Фольклорні джерела, що відносяться дораннього періоду "одеського міфу" наведені в книзі Д. Атлас [8], існуютьнотатки про "одеському мовою" [9], інші джерела - так звані"Одеські пісеньки", "одеські анекдоти", візуально-пластичнісимволи (значки, сувеніри, листівки і т. і.) - наукової систематизації тасемантичної інтерпретації поки не отримали.

Періодизаціялітературних джерел запропонована авторами згаданої статті "Одеськатема ". Вона спирається на три історичних сплеску "теми" - першатретина XIX століття, рубіж XIX-XX століть і 20-30 рр.. XX століття, що представляєтьсядосить обгрунтованим.

Данаробота обмежена розглядом трьох ранніх джерел, які відкрили"Одеську тему" в літературі:

знаменитогофрагмента А. С. Пушкіна про Одесу з "Євгенія Онєгіна" ("Уривокз подорожі Онєгіна "), написаного в 1824 році в Михайлівському;

віршаВ. І. Туманського "Одеса" (1923), посилання на яке міститься впушкінському фрагменті;

вірш"Одеса", опубліковане в петербурзькому журналі"Ліцей" (1806) за підписом "П.Ф.Б"

Образ"Одеси" в цих джерелах постає як простір особливоїлокалізації та особливої вЂ‹вЂ‹якості, ставлення до якого (або з яких) можемати самоопределітельное значення для індивідів та спільноти в цілому.

Етіологіяпростору "Одеса" фіксується тільки в одному, найбільш ранньому зтрьох (і, отже, найбільш близькому до історичним походженням Одеси)вірші П. Ф. Б.

Дестепу лише Одне сумовитий думка народжували

Імандрівника де погляд межі їх не визрівав (...)

.............................................

Тамнині будівлі величезні з'явилися,

Достатоку всьому і смак і краса,

Народирізних вір і країн там осілися.

Дедикі місця, де поділася порожнеча? (...)

Зрозуміло,в 1806 році освічений автор не міг не знати реальних фактів недавньої історіїміста [10]. Але поет реалізує себе в такій сфері свідомості, в якій важливі несамі факти, а їх зміст. За цим змістом виникнення Одеси представляєтьсяподією надзвичайною, навіть чудесним: Одеса з'являється раптово і відразу вготовій формі - подібно народженню в повному озброєнні Афіни Паллади з головиЗевса [11]. Цікаво, однак, що у вірші П.Ф.Б., названому"Одеса", мова йде не про місто як соціально-економічномуосвіті. Поет позначає словом "Одеса" якесь місце - з неясноюпросторової локалізацією, але зате в високій якісною визначеністю.Важливість останнього обставини легко виявляється в тих фактичнихперебільшеннях ("величезні будівлі", "достаток з усіх"), якітим тільки виправдані. що мають на увазі дати не опис, але характеристику, позначитивластивість місця.

Невизначеністьтопографічної локалізації простору "Одеса" виявляється і ввірші В. І. Туманського:

Вкраїні, прославленої мовив лайливих днів,

Дедовго небеса відрада для очей,

ДеТополов шумлять, синіють грізні води

Синхлада здивований сяйвом природи [12, 172-173]

Туманськийпише про те, яка ця "країна", але не про те, де вона знаходиться. ДляТуманського важливо, що "Одеса" - інша країна, і ім'я міста вступає унього як знак "іномірія".

А.С. Пушкін перший в поетичному тексті говорить про Одесу - "місто":

Алевже дробить каміння молот,

Іскоро дзвінкою мостовий

покриєврятований місто,

Якніби кованої бронею.

Пушкінськеопис Одеси дає відчуття концентрованого і швидко розвиваєтьсяміського організму. Згадані основні "нервові центри" міськийжиття: міська площа, карантин (тобто порт), Casino, ресторан Отона і опера(Про внехудожественной функції якої добре написав О. Губар [13, 11]), многаждизгадані вулиці. Але і в цьому новому сприйнятті пушкінська "Одеса" неперестає бути особливим, вичленення і географічно ("річ у тому,/щостеп нагая там кругом "), і структурно topos'ом, місцем, семантикаякого стає у Пушкіна і густіше, н складніше:

Тамдовго ясні небеса.

Тамклопітно торг рясної

СвоїПідіймає вітрила;

Тамвсі Європою дихає, віє.

Всіблищить півднем н рядіє

різноманітнихживий.

МоваІталії златій

Звучить(...)

Вякому ж культурно-просторовому контексті мислиться цей locus, званий"Одесою"? Тяжіє чи він самому собі - за типом просторовоївненаходімості утопії або, навпаки, набуває повноту сенсу, завдякиконтекстуальної широті, яка визначена точкою зору спостерігача? Швидше, друге.Пушкін визначає свою позицію щодо Одеси словом "там". Зйого, Пушкіна, віддаленій позиції і, в цьому сенсі, завдяки їй, властивості"Одеського простору" ("торг, тобто морська торгівля, рясний","Подих Європи", блиск півдня, змішання мов і народів) стаютьразюче важливими.

Зпозиції "мандрівника", "сина хлада" будує у віршісвій художній погляд на Одесу і Туманський [14]. Якщо"Креативна" модель раптово породженого "прекрасногоміста "(так у П.Ф.Б.) вказує на Одесу як точку прикладанняживотворящих сил сучасної автору цивілізації в цілому, то просторовамодель Туманського будується на зрозумілій його читачеві, хоча і не названоїопозиції "північ - південь" (не географічній, звичайно, алеетико-естетичної) як опозиції чогось, що мається на увазі - того, щопредставлено у вірші і що описано в ньому як світ краси, спокою і насолоди.

Культурнийгерой у цих ...

rss