Навигация по сайту

Новости

Тендер. Поставка инструментов для установки имплантатов (Постановление Правительства РФ №102 от 05.02.2015г.) №2 для НИИТОН СГМУ
X Настоящее соглашение (далее – Соглашение) представляет собой договор, публичную оферту в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующий отношения между Владельцем

Постановление Правительства РФ от 27.08.2005 N 538
19 сентября 2017 г. 18:39 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 августа 2005 г. N 538 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

Постановление правительства 317 - Законодательная база Российской Федерации
В целях обеспечения рационального и эффективного использования газа в Российской Федерации и в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" Правительство Российской

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
не действует Редакция от 02.08.2010 Подробная информация Наименование документ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ

Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
III. Основание и этапы разработки государственной программы 17. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ, утверждаемого Правительством Российской

Кризисы Временного правительства в России
Процесс формирования Временного правительства Петроградский гарнизон, перейдя на сторону восставших рабочих, сверг царское правительство. 28 февраля в Петрограде начался процесс формирования Совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2011 N 1236 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
не действует Редакция от 30.12.2011 Подробная информация Наименование документ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2011 N 1236 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ

211 постановление правительства
| Правительство ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  2 апреля 2002 г. N 211 "Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому

Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации
В соответствии со статьей 39.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления гостиничных

Постановление правительства РФ от 26-07-2010 558 (ред от 04-09-2012 с изменениями вступившими в силу с 18-09-2012) о порядке распределения отпуска и реализации наркотических средств и психотропных веществ а также отпуска и реализации их прекурсоров. Актуа
Москва: +74993505765 Санкт-Петербург: +78124673922 Общий (бесплатный по России): +78003502369 доб.132 Российская Федерация (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2011

Види власності, поняття та сутність. |

Опубликовано: 29.09.2018

видео Види власності, поняття та сутність. |

Understanding the rise of China | Martin Jacques

Власність є системоутворюючим, основоположним елементом всіх соціально-економічних відносин. Перш за все, вона викликає асоціації з річчю. Але це поверхневе, спотворене уявлення. Власність в юридичному сенсі обов’язково виражає майнові відносини. Тобто, майно, яке обумовлено законом, належить власникові. А в економічному сенсі власність охоплює повністю господарський процес, вона пронизує всі відносини з виробництва, обміну, розподілу і споживання корисних послуг і благ.В економічному сенсі власність – це єдність якісного і кількісного. Якісний аспект – перш за все, відносини між підприємствами, людьми, державою з питань присвоєння засобів виробництва, цінних паперів, створеного продукту і так далі.

Кількісний аспект – всілякі об’єкти: засоби праці, заводи, патенти, цінні папери, земля та інше. Сутність і форми власності треба розуміти. Це система досить об’єктивних людських відносин з приводу привласнення результатів і засобів виробництва.

How the blockchain will radically transform the economy | Bettina Warburg

Об’єкти власності – це не що інше, як виробничі ресурси, послуги і товари, національне багатство і багатство сімей. Існує кілька видів об’єктів власності. Перший – нерухоме майно, мається на увазі все, що “нерухомо”, тобто матеріально. Сюди входять будівлі, багаторічні насадження, водні об’єкти, споруди, земельні ділянки та інше. Другий вид – рухоме майно – ці речі матеріальні, але їх можна переміщати. До них відносяться цінні папери, гроші і ті речі, які не відносяться до нерухомості. Третій вид – інтелектуальна власність. Маються на увазі результати діяльності інтелекту і всі кошти, прирівняні до них, товарний знак, фірмовий знак та інше.


The future of money | Neha Narula

Існують і окремі види власності. До них відносяться приватна, індивідуальна, кооперативна, а також муніципальна, державна, комбінована, змішана, акціонерна. Види власності представлені і класифіковані в російському законодавстві.

Індивідуальна власність концентрує такі ознаки, як управління, праця, розпорядження майном і доходом, в одному суб’єкті. До даної формі можна віднести окремих торговців, селян з відокремленим господарством, приватнопрактикуючих адвокатів, лікарів і так далі.

Види власності продовжує приватна власність. Вона відрізняється від індивідуальної тим, що правомочності (ознаки) можуть в даному випадку персоніфікуватися і розділятися в різних суб’єктах. Тобто розпоряджаються майном і доходом одні, а трудяться інші.

Кооперативна власність заснована на об’єднанні індивідуальних власників. Вони являють собою функціонуюче єдність. Кожен член кооперативу бере участь в ньому своїм майном і працею, маючи при цьому рівні права в розподілі доходу та управлінні. Така власність буває бездолевой і часткової.

Види власності продовжує державна. В даному випадку абсолютні права власності знаходяться в державного інституту політичної, публічної та економічної влади, а не у приватних осіб або їх об’єднань. Держава – це верховний розпорядник майна або умов виробництва. Воно ж і призначає керуючих виробництвом менеджерів.

Ще один вид власності – муніципальна. це також, як і державна, різновид публічної власності. Верховний розпорядник майном – органи місцевої влади. Управління такими підприємствами здійснюють або муніципальні органи, або призначені керівники.

Поняття змішаних видів власності означає, що всередині різних форм можуть формуватися інші. Тобто, наприклад, всередині державного підприємства утворюються структури кооперативного чи приватно підприємницького характеру.

Акціонерна власність – це власність багатьох юридичних і фізичних осіб, коли права розподілені нерівномірно.

rss